1. Ý nghĩa của biểu tượng hình rắn

Ý nghĩa của hình ảnh con đồ này nó đã tùy thuộc vào từng địa phương không giống nhau. Cùng nó đang tượng trưng cho phần đa điều xấu giỏi điều tốt. Đều tùy thuộc vào đánh giá về rắn ngơi nghỉ mỗi nơi.

Bài viết liên quan