TI NGẬM AVENT SOOTHIE CHỐNG VẨU của những em nhỏ bé Mỹ và âu lục