Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Tình cảm, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Cẩu huyết, Cưới trước yêu sau, cầm thân, HE.

Continue reading “Thuốc ngôi trường sinh” →


Bạn đang xem: Ngôn tình thế thân ngược

Tags cổ trang, cưới trước yêu sau, huyền huyễn, ngược luyến tình thâm, mon 10/2022, thay thân, đam mỹ

Sau lúc chiatay


Sau khi phân tách tay

Tác giả: phấn chấn An Niên

Thể loại: Đam mỹ, hiện nay đại, ngược luyến, truyện ngắn, niên thượng, gồm thế thân, BE

Continue reading “Sau khi chiatay” →


Xem thêm: Top Ứng Dụng Ghép Ảnh Mình Với Người Khác Dễ Dùng Và Phổ Biến Nhất Năm 2022

Tags BE, hiện đại, ngược luyến tình thâm, niên thượng, mon 09/2022, ráng thân, đam mỹ, đoản văn

Quan hệ thếthân


Quan hệ chũm thân

Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây Qua

Thể loại: Đam mỹ, hiện nay đại, tình cảm, cẩu huyết, ngược luyến, gương tan vỡ lại lành, giới giải trí, 1v1, gắng thân, HE.

Continue reading “Quan hệ thếthân” →


Tags giới giải trí, gương tan vỡ lại lành, hiện nay đại, mon 08/2022, cầm thân, đam mỹ

Tôi chỉ ham mê khuôn khía cạnh củaem


Tôi chỉ ưa thích khuôn phương diện của em

Hán việt: bửa chỉ hỉ hoan nhĩ đích kiểm

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Thể loại: Đam mỹ, hiện nay đại, hào môn gắng gia, tình cảm, HE, giới giải trí, nhà công, vắt thân, 1v1, ngược công, Kim bài bác đề cử