Ui mama baba của con, lâu lắm mới tìm được một cỗ hợp gu bạn già như vậy này. Mình đã đọc một lèo trong 4 ngày và cảm xúc rất thoả nguyện. Vốn dĩ niên hạ tính biện pháp láu táu không hẳn fetish của mình, nhưng lại Lục Văn đích thực quá cuốn hút, tính bí quyết được biểu đạt rất đa dạng và phong phú với những khía cạnh, xúc cảm chân thực đến hơn cả sống động.Mình từng đọc một phản hồi ở đâu đó về câu hỏi type truyện của bắc nam có nội dung hầu hết đều, nhưng mang đến lúc đọc cỗ này thì thấy bình luận đó không đúng bét. Rất lực đề cử!


*