–Trẫm có thai nhỏ của nhiếp chính vương: Xuyên không, sinh tử, ngọt, sủng. Kể ra bộ này cũng ko phải là quá xuất sắc, mà nó dễ thương, với giọng văn/giọng editor cũng hài hước lắm, đọc giải trí rất tốt.

Tiện trên đây chào mọi người nhé ^^ ta đã trở lại sau 4 năm