*

Chuyên mục Học giảm may online từ bây giờ sẽ giới thiệu bài viết dạy cắt may áo tay căn bạn dạng tùy phát triển thành thêm cùng với các chi tiết nách cong ko ben cổ tròn


Chuyên mục Học cắt may online lúc này sẽ giới thiệu bài viết dạy giảm may áo tay căn bạn dạng tùy trở nên thêm cùng với các chi tiết nách cong không ben cổ trònNào họ cùng bước đầu học cắt may.

Bạn đang xem: Cắt tay áo cơ bản

A-THÂN SAU:

1/Xếp vải:

Từ mép biên vải vóc đo vào = ¼ vòng mông + 2cm cử hễ + 2cm đường may

Gấp song vải lại, bề trái vải ra ngoài.

Nếp gấp đôi hướng về phía người cắt.

Cổ áo về phía tay phải.

Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải vóc đo xuống 1.5cm để gia công đường may, bước đầu vẽ chi tiết áo.

2/Vẽ mẫu:

AB (dài áo) = số đo

AC (hạ eo) = số đo

AD (hạ nách) = ¼ vòng ngực

Từ A, B, C, D vẽ các đường thẳng ở ngang nhằm làm chuẩn chỉnh cho các đường vai, ngực, eo, mông với dài áo.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng cổ. Vẽ cong vòng cổ từ bỏ E -> F.

AF (hạ cổ) = 2cm

*

*

Vẽ sườn vai:

AG (ngang vai) = ½ sđ ngang vai.

GH (hạ vai) = 1/10 sđ ngang vai + 0.5cm.

Vai ngang= 1/10 ngang vai

Vai xuôi= 1/10 ngang vai + 1cm

Nối EH được sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0_1cm cử động.

DD” = ½ ngang vai – 1cm.

Nối D”H -> D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng giữa HI vẽ cong vào 0.5cm)

*

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang ngực – 2cm.

BB&; (ngang mông) = ¼ vòng mông + 2cm cử động.

Nối B&;C&;D&; ta bao gồm đường sườn thân áo.

Khoảng thân C&;D&; lượn hơi cong vào nhằm thân áo không trở nên gãy trên C&;.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = 1 ->2cm

Vẽ cong tự B” đến khoảng chừng giữa của BB&; (đường lai và đường sườn thân thẳng góc nhau trên B”).

3/Cắt vải:

Vòng cổ chừa 0.5cm con đường may. Sườn vai chừa 1.5cm con đường may. Vòng nách chừa 1cm đường may. Sườn thân chừa 1.5cm con đường may.

Lai áo chừa 1->3cm tuỳ thích.

B-THÂN TRƯỚC:

1/Xếp vải:

Nếu áo chui đầu thì đường giữa thân AB là mặt đường gấp đôi, phương pháp xếp vải như thể thân sau.

Nếu áo tải khuy suốt:

Gấp 2 mép biên vải vóc trùng nhau, mặt phẳng vải úp vào trong,bề phương diện vải ra ngoài.

Biên vải nhắm tới phía bạn cắt.

Cổ áo về phía tay phải. Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1.5 cm để làm đường may.

Từ biên vỉa đo vào 4 cm để làm nẹp đinh áo cùng 1.5 cm làm phần sở hữu khuy.

2/Vẽ mẫu:

Dài áo, hạ eo, hạ nách như thể thân sau.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng vổ

AF (hạ cổ) = 2/10 vòng cổ +0.5 cm

Vẽ cong vòng cổ EF, kẻ trực tiếp ra đến đường đinh F&;.

*

h8

Vẽ sườn vai:

AG = ½ ngang vai.

GH (hạ vai) = hạ vai sau + 0.5cm = 1/10 ngang vai +1cm.

Nối EH được đường sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; (ngang ngực) = ¼ vòng ngực + 2cm cử động.

Xem thêm: Giải Mã 8 Hình Xăm Của Binz Là Cassie Trinh Võ? Binz Da Poet

DD” = ½ ngang vai -2cm.

Nối D”H.

D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng giữa IH vẽ cong vào 0.5 cm).

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang eo sau.

BB&;(ngang mông) = ngang mông sau.

Nối B&;C&;D&; ta được con đường sườn thân áo. Lượn tương đối cong tại C&; để thân áo không bị gãy.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = sút sườn phía sau.

BB&;”(sa vạt) = 1-2cm.

Vẽ cong từ bỏ B” mang lại B”&; và kẻ thẳng đi xuống đường biên vải.

Chú ý: (sa vạt yêu cầu tuỳ ở trong vào dáng vẻ người).

Người thông thường sa vạt là 1cm ở giữa thân trước.

Người ưỡn ngực hoặc bụng khổng lồ sa vạt 2cm trung tâm thân trước.

Người gù sống lưng hoặc lưng tôm thì sa vạt 1-2cm sinh hoạt đường tất cả cặp nẹp dính.

3/Cắt vải:

Trước khi cắt, vội vàng 4 cm nẹp đinh áo vào trong nhằm đinh áo không xẩy ra hụt.

Cắt chừa đường chỉ may giống như thân sau.

*

*

C-TAY ÁO:

1/Xếp vải:

Từ mép vải vóc đo vào = 2/10 vòng ngực + 1cm cử hễ + 2cm mặt đường may.

Xếp mặt buộc phải của 2 miếng vải tảo vào trong (đối diện nhau) để cắt 1 lần hai tay áo.

Gấp song 2 miếng vải lại, bề trái 2 miếng vải con quay ra ngoài. Nếp gấp đôi hướng về phía fan cắt.

Nách tay về phía tay phải. Lai tay về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1cm để làm đường may.

2/Vẽ mẫu:

Tay ngắn xuất xắc tay dài đfều có cách vẽ như là nhau, chỉ không giống số đo lâu năm tay.

AB (dài tay) = số đo.

AC (hạ nách tay) = 1/10 vòng ngực + 3cm.

AD = CE (ngang tay) = 2/10 vòng ngực + 0-1cm.

Nối AE ta có đường nách tay.

Vẽ nách tay phía trước:

O là vấn đề giữa của AE.

Khoảng OE vẽ cong vào 0.5cm.

Khoảng giữa OA vẽ cong ra 1cm.

Vòng nách tay phía trước qua những điểm AOE.

Vẽ nách tay phía sau:

OO&; = 1cm

AA&; = 2cm

Vòng nách tay vùng phía đằng sau qua những điểm AA&;O”E (lượn cong theo đường vòng nách tay phía trước).

Vẽ sườn tay:

BF = ½ cửa ngõ tay = ½ số đo cửa tay tuyệt BF = ngang tay – (2-3cm).