Trọng trung tâm tam giác là một trong điểm đặc biệt quan trọng và có không ít ứng dụng trong những bài toán. Vậy trung tâm tam giác là gì? Tọa độ trọng tâm tam giác? các công thức trung tâm tam giác?…. Trong nội dung nội dung bài viết dưới đây, dnec.edu.vn để giúp đỡ bạn tổng hợp kiến thức và kỹ năng về chủ đề này nhé!


Trọng trung ương tam giác là gì?

Cho tam giác ( ABC ). Ba đường trung tuyến bắt nguồn từ ba đỉnh của tam giác đồng quy trên một điểm ( G ).Điểm ( G ) này được gọi là trung tâm của tam giác ( ABC )


Tính chất trọng tâm của tam giác

Khoảng cách từ trung tâm tới từng đỉnh bằng (frac23) độ dài đường trung tuyến khớp ứng với đỉnh đó.

Bạn đang xem: Cách tính trọng tâm

*

(fracAGAM=fracBGBN=fracCGCP=frac23)

(overrightarrowGA+overrightarrowGB+overrightarrowGC=0)

Cách search tọa độ trọng tâm tam giác

Tọa độ trọng tâm tam giác trong phương diện phẳng

Trong phương diện phẳng ( Oxy ) cho tam giác ( ABC ) có tọa độ tía đỉnh theo thứ tự là : ( A(x_A;y_A) ; B(x_B;y_B); C(x_C;y_C) ). Khi ấy tọa độ giữa trung tâm ( G ) của tam giác ( ABC ) là : (G(fracx_A+x_B+x_C3;fracy_A+y_B+y_C3))

Chứng minh:

Gọi ( AM;BN;CP ) theo thứ tự là ba đường trung con đường của tam giác ( ABC )

Vì ( M ) là trung điểm ( BC ) bắt buộc (Rightarrow M(fracx_B+x_C2;fracy_B+y_C2) ;;;;; (1) )

Do (fracAGAM=frac23Rightarrow fracGAGM=2)

(Rightarrow G (fracx_A+2x_M3;fracy_A+2y_M3) ;;;;; (2))

Thay ( (1) ) vào ( (2) ) ta được

(G(fracx_A+x_B+x_C3;fracy_A+y_B+y_C3))

Ví dụ:

Trong phương diện phẳng ( Oxy ) đến tam giác ( ABC ) vuông tại ( A ) bao gồm ( AB=AC ). Hiểu được ( M( 1;-1) ) là trung điểm ( BC ) với (Rightarrow G (frac23;0)) là trung tâm của ( Delta ABC ). Tìm tọa độ các đỉnh của ( Delta ABC )

Cách giải:

*

Vì ( G ) là trọng tâm tam giác ( ABC ) nên :

(Rightarrow G (fracx_A+2x_M3;fracy_A+2y_M3) )

(Rightarrow A(3x_G-2x_M;3y_G-2y_M)Rightarrow A(0;2))

(Rightarrow overrightarrowAM =(-1;3))

Vì ( Delta ABC ) vuông cân nặng tại ( A ) gồm ( AM ) là trung đường (Rightarrow AM ot BC)

(Rightarrow overrightarrowAM) là véc tơ pháp tuyến đường của ( BC )

(Rightarrow) phương trình ( BC : -1(x-1)+3(y+1)=0 )

(Rightarrow BC:-x+3y+4=0)

Vì ( Delta ABC ) vuông bắt buộc (Rightarrow AM =fracBC2=BM=CM)

(B(3a+4;a)Rightarrow BM^2=(3a+3)^2+(a+1)^2=10(a+1)^2)

(AM^2= 1^2+3^2=10)

(Rightarrow 10=10(a+1)^2Rightarrow (a+1)^2=1 Rightarrow left<eginarrayl a=0\ a=-2 endarray ight.)

Vậy (left<eginarrayl B(4;0)Rightarrow C(-2;-2)\ B(-2;-2)Rightarrow C(4;0) endarray ight.)

Vậy tọa độ cha đỉnh ( Delta ABC ) là (A(0;2);B(4;0);C(-2;-2) ) hoặc ( A(0;2);B(-2;-2); C(4;0))

Tọa độ trọng tâm tam giác trong ko gian

Trong không khí ( Oxyz ) mang lại tam giác ( ABC ) bao gồm tọa độ cha đỉnh lần lượt là : ( A(x_A;y_A;z_A) ; B(x_B;y_B;z_B); C(x_C;y_C;z_C) ). Lúc ấy tọa độ trung tâm ( G ) của tam giác ( ABC ) là : (G(fracx_A+x_B+x_C3;fracy_A+y_B+y_C3;fracz_A+z_B+z_C3) )

Chứng minh:

Tương trường đoản cú phần minh chứng trong phương diện phẳng

Ví dụ:

Trong không gian ( Oxyz ) đến tam giác ( ABC ) bao gồm tọa độ ( B(1;1;0) ; C ( 3;-1;2) ) và giữa trung tâm ( G(2;0;0) ).

Xem thêm: Top Game Sinh Tồn Trên Điện Thoại, Top 5 Game Sinh Tồn Trên Mobile Hay Nhất Năm 2022

Viết phương trình mặt đường cao ( AH ) của tam giác ( ABC )

Cách giải:

*

Ta gồm :

(A(3x_G-x_B-x_C;3y_G-y_B-y_C;3z_G-z_B-z_C))

(Rightarrow A(2;0;-2))

(overrightarrowBC= (2;-2;2) Rightarrow) phương trình ( BC ) :

(left{eginmatrix x=1+t\y=1-t \ z=t endmatrix ight.)

Giả sử ( H(1+a;1-a;a) )

(Rightarrow overrightarrowAH=(a-1;1-a;a+2))

Vì (AH ot BC Rightarrow (a-1)+(a-1)+(a+2)=0 Rightarrow a=0)

(Rightarrow H equiv B)

(overrightarrowAB=(-1;1;2)Rightarrow) phương trình đường cao:

(left{eginmatrix x=1-t\y= 1+t \z=2t endmatrix ight.)

Các công thức trọng tâm tam giác

Sau đấy là một số công thức trung tâm tam giác giúp giải quyết và xử lý nhanh những câu hỏi trắc nghiệm.

*

Cho tam giác ( ABC ) tất cả ( AM;BN;CP ) là bố đường trung tuyến, giảm nhau tại ( G ) là trung tâm của tam giác. Lúc ấy ta gồm :

Diện tích những tam giác nhỏ bằng nhau:

(S _APG=S_ANG=S_CNG=S_CMG=S_BMG=S_BPG=fracS_ABC6 )

(S _ABG=S_ACG=S_BCG=fracS_ABC3 )

Độ dài các đường trung tuyến:

(AM=fracsqrt2AB^2+2AC^2-BC^22)

(BN=fracsqrt2BA^2+2BC^2-AC^22)

(CP=fracsqrt2CA^2+2CB^2-AB^22)

(Rightarrow AM^2+BN^2+CP^2=frac34(AB^2+BC^2+CA^2))

Gọi ( H ) là chân đường cao hạ từ đỉnh ( A ) xuống ( BC ). Khi ấy :

(|AB^2-AC^2|=2BC.MH)

Ví dụ:

Cho tam giác ( ABC ) có độ dài tía cạnh theo lần lượt là ( AB=4cm ; AC=7cm ; BC =8 centimet ). điện thoại tư vấn ( G ) là trọng tâm tam giác ( ABC ). Tính độ lâu năm đoạn ( AG )

Cách giải:

*

Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến, ta có :

(AG=frac23.fracsqrt2AB^2+2AC^2-BC^22=frac23. fracsqrt662=fracsqrt663)

Bài viết trên trên đây của dnec.edu.vn đã giúp đỡ bạn tổng hợp các công thức và bài toán về tọa độ giữa trung tâm trong tam giác. Mong muốn những kỹ năng và kiến thức trong bài viết sẽ góp ích cho mình trong quy trình học tập và phân tích chủ đề tọa độ giữa trung tâm tam giác. Chúc bạn luôn học tốt!.