Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ share lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài xích tập có lời giải chi tiết từ A – Z để chúng ta cùng tham khảo nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là một trong nửa độ lâu năm đường bao quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài và chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính nửa chu vi hình chữ nhật

*

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bởi chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều lâu năm hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là tổng chiều dài với chiều rộng.

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: cho hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 6cm với chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Cố Gắng, Stt Cố Gắng Trong Công Việc Rất Tâm Đắc

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và mặc tích hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích s hình chữ nhật là 400cm2 với chiều lâu năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài cùng chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tạo thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau khoản thời gian tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2 chiều + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chưng chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng cùng với những kiến thức và kỹ năng mà shop chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn nhớ được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật để vận dụng vào làm bài bác tập nhé