Vâng, sau khi soạn chấm dứt hết một mớ tài liệu, đến lúc in ra thì mới có thể thấy thiếu hụt thiếu cái nào đó chưa in ???

Thì ra là thiếu cái trang bìa bên ngoài. Bạn nào đang làm cho khóa luận, báo cáo hay tài liệu gì đấy mà chưa chắc chắn làm trang bìa thì bình luận điểm danh nghịch coi