lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ

Bạn đang xem: 3 phần 4 bằng bao nhiêu

chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

đó là láo lếu số cùng nếu thay đổi ra số thập phân thì bởi 15/4 còn nếu đổi ra thành số thập phân thì bởi 3,75


Xem thêm: Điều Cần Biết Về Các Loại Dầu Gội Nhuộm Tóc Có Tốt Không, Dầu Gội Làm Đen Tóc Có Hại Không

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

ta có:(heptegincases8frac34=frac8 imes4+34=frac354\4frac15=frac4 imes5+15=frac215\3frac34=frac3 imes4+34=frac154endcases)


3 năm bằng bao nhiêu tháng

2,5 năm bởi bao nhiêu tháng

5 năm rưỡi bởi bao nhiêu tháng

3 phần 4 ngày bằng bao nhiêu giờ

4 giờ bởi bao nhiêu phút

1 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

2,8 phút 30 từng nào giây

2 phần 3h bằng bao nhiêu phút


3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ đồng hồ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút.

k mik nha, mik làm đúng đó. 100%


3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ đồng hồ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3h = 40 phút


CHIỀU DÀI BẰNG 1 VÀ 1 PHẦN 4 M CHIỀU RỘNG KÉM CHIỀU DÀI 3 PHẦN 5 M HÓI CHU VI VÀ DIỆN TÍCH BẰNG BAO NHIÊU M VUÔNG


làm bừa thui,ai tích mình mình tích lại

Số số hạng là :

Có số cặp là :

50 : 2 = 25 ( cặp )

Mỗi cặp có mức giá trị là :

99 - 97 = 2

Tổng hàng trên là :

25 x 2 = 50

Đáp số : 50


Đề: chiều dài bằng(1frac14m)chiều rộng hèn chiều dài(frac35m).Hỏi chu vi và diện tích bằng bao nhiêu m vuông

bài xích làm

Chiều rộng của HCN là

(1frac14-frac35=frac1320left(m ight))

Chu vi HCN kia là

(left(1frac14+frac1320 ight)x2=frac195left(m ight))

DIện tích HCN kia là

(1frac14xfrac1320=frac1316left(m^2 ight))


tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái